Florence Hulda (Nelson) Ignowski's
Photo Collection

FHN-0009.JPG

FHN-0009.jpg

Anna Nelson, Florence Nelson, August Nelson

Previous Photo    Next Photo
Return to Florence Hulda (Nelson) Ignowski's Photo Index