Florence Hulda (Nelson) Ignowski's
Photo Collection

FHN-0178.JPG

FHN-0178.jpg

Florence Nelson, Unknown, Inga Nelson

Previous Photo    Next Photo
Return to Florence Hulda (Nelson) Ignowski's Photo Index