Florence Hulda (Nelson) Ignowski's
Photo Collection

FHN-0218.JPG

FHN-0218.jpg

At Cottage
Florence Nelson, Friends 2, Edna Smith

Previous Photo    Next Photo
Return to Florence Hulda (Nelson) Ignowski's Photo Index